Is tevredenheid van je medewerkers 1 doel?

Tevredenheid is de weg naar geluk. Het zou een spreuk kunnen zijn op een tegeltje van je oma. Het klinkt een beetje stoffig. Iemand die tevreden is, heeft geen dromen…

Tevredenheid is de weg naar geluk.

Het zou een spreuk kunnen zijn op een tegeltje van je oma. Het klinkt een beetje stoffig. Iemand die tevreden is, heeft geen dromen of ambities meer. Het is goed zoals het nu is, het is klaar. Maar niet als je de zin anders leest en de nadruk legt op de weg. Dan krijgt tevredenheid ineens een heel andere betekenis.

Het gaat dus niet om het behalen van het doel, maar vooral de weg ernaar toe. Een voorbeeld: stel dat je een stuk grond hebt, waarop je een boomgaard wilt planten. Het kan dan zomaar tien jaar duren voor je daarvan de vruchten plukt. Dat wil niet zeggen dat je gedurende die tien jaar niet tevreden kan zijn. Als de boompjes die je geplant hebt, door je verzorging goed aanslaan en elk jaar verder groeien, kan je dat heel tevreden stemmen.

TEVREDENHEID BIJ MEDEWERKERS

Wat voor jou en je boomgaard geldt, gaat ook op voor je medewerkers. Het is dus niet zo dat als je medewerkers tevreden zijn, ze niet meer hard willen werken. Ze kunnen juist tevredenheid halen uit hun werk en de bijdrage die ze elke dag leveren aan de organisatie. Die tevredenheid hangt vooral van het type motivatie, of deze intrinsiek of extrinsiek is. Ook spelen betrokkenheid en bevlogenheid hierbij een belangrijke rol.

TEVREDENHEID METEN

Als je wilt weten hoe tevreden je medewerkers zijn, kun je dat meten. Niet door een jaarlijks groot medewerkers tevredenheidsonderzoek, maar met maandelijks een aantal korte prikkelende vragen. Via een online dashboard zie je meteen de resultaten en kan je ontwikkelingen en trends eenvoudig volgen. Als er maatregelen zijn genomen of beleid is veranderd, kan je al snel zien wat de effecten zijn op bijvoorbeeld de werkdruk die wordt ervaren. Je kan dus ook snel ingrijpen en bijsturen, als dat nodig blijkt te zijn.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOOR MEDEWERKERS

De meeste onderzoeken gaan uit van de onderzoeker. In het geval van tevredenheidsonderzoeken in organisaties is dat de Hr-afdeling en de leidinggevenden. Natuurlijk hebben zij een goed dashboard nodig met betrouwbare resultaten. Neem de medewerker als uitgangspunt. Want als de medewerkers enthousiast zijn over het onderzoek en er ook nog iets aan hebben, zijn ze eerder geneigd om het in te vullen en dat maakt de resultaten betrouwbaarder.

Alexander van Hedel, Loopbaan en levenscoach kan je persoonlijk hierin ondersteunen en trainen.

Geïnteresseerd geraakt?
Klik hier voor je vragen en advies!, Je bent wellicht al meteen geholpen. Voor bedrijfsadvies of HRM-ondersteuning schrijf je dan hier in!

Vergelijkbare berichten